Προσφορές

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Ε.Ι.Χ. 10 ΙΠΠΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΜ
Η τιμολόγηση έγινε με έδρα Αττική
148 Ευρώ

Ε.Ι.Χ. 10 ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΞΙΑΣ 15000 Ευρώ
ΠΥΡΟΣ ΚΛΟΠΗ232 Ευρώ

Ε.Ι.Χ. 10 ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΞΙΑΣ 15000 Ευρώ
ΙΔΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ356 Ευρώ


ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
ΑΝΤΡΑΣ 35 ΕΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΛΥΨΗ 300000 Ευρώ/ΕΤΟΣ490 Ευρώ


ΔΑΝΕΙΑ
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ100000 Ευρώ100000 ΕυρώΚΕΡΔΟΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ30 έτη30 έτη
ΕΠΙΤΟΚΙΟ5,453,002,45%
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ575 Ευρώ428 Ευρώ147 Ευρώ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΟ ΠΥΡΟΣ377 Ευρώ160 Ευρώ177 Ευρώ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ518 Ευρώ340 Ευρώ178 ΕυρώΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ 1615 Ευρώ ΤΟ ΕΤΟΣody>