Ασφαλιστικά

COBA INSURANCE AGENTS

«Οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις σε κάθε χρονική στιγμή έχουν μία κοινή ανάγκη: Πρέπει να απολαμβάνουν επαρκούς προστασίας για το εισόδημα τους και τα περιουσιακά τους στοιχεία. Συχνά πιστεύουν ότι διαθέτουν τέτοια προστασία. Η εμπειρία μας δείχνει ότι κάτι τέτοιο δεν είναι πάντα ακριβές. »

Η εταιρία COBA INSURANCE AGENTS ΕΠΕ με έδρα την Αθήνα δραστηριοποιείται στον τομέα των ασφαλειών (Γενικών και Ζωής) και των επενδύσεων.

Η δραστηριoτητά της ξεκινάει το 1997 με αντικείμενο την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις όλων των κλάδων. Σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρίες ασφαλειών και επενδύσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό η COBA INSURANCE AGENTS ΕΠΕ προσφέρει ασφαλιστικά και επενδυτικά προϊόντα με στόχο την ουσιαστική και ποιοτική βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών της. Η πρώτη θέση που καταλαμβάνει κάθε χρόνο εξ' άλλου το αποδεικνύει.

20.000 ΠΕΛΑΤΕΣ
150 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΓΟΡΓΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ

Προϊόντα και υπηρεσίες

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ
 • ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 • ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
 • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 • ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
 • ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
 • ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
 • ΠΥΡΟΣ - ΚΛΟΠΗΣ - ΣΕΙΣΜΟΥ
 • ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 • ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΨΗΣ
 • ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
 • ΔΙΕΘΝΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
 • UNIT - LINKED ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 3,35 %