Καριέρα

ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ COBA

Αδιαμφισβήτητο γεγονός αποτελεί η απόκτηση ασφαλιστικής συνείδησης από τον έλληνα πολίτη λόγω της σταθερής κατάρρευσης του δημοσίου ασφαλιστικού συστήματος και η καθιέρωση της ιδιωτικής στα πλαίσια της θεσμικής.

Η ανάδειξη του επαγγέλματος του χρηματοικονομικού συμβούλου στην κατηγορία των σταθερά ανερχόμενων επαγγελμάτων του 21ου αιώνα κάθε άλλο παρά τυχαία είναι και γι αυτό εγγυάται σταδιοδρομία με κοινωνικό και επαγγελματικό status καθώς και μεγάλες οικονομικές απολαβές.

Ο Σύμβουλος Υπηρεσιών στον όμιλο εταιριών COBA, πραγματοποιεί καριέρα επαγγελματία και εξειδικευμένου στελέχους ικανό να ανταποκριθεί στο ραγδαία μεταβαλλόμενο οικονομικό - κοινωνικό πρίσμα της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας.

Παράλληλα το γεγονός ότι ως όμιλος προσφέρει πολλές υπηρεσίες σε διάφορους τομείς (Χρηματοοικονομικά, Ασφαλιστικά, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Τραπεζικά και Κτηματομεσιτικά) τους κάνει ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς, καθώς μπορούν να εξυπηρετήσουν τους πελάτες με πολλούς τρόπους και σε πολλά επίπεδα. Επομένως ,οι συνεργάτες μας είναι πιο αποτελεσματικοί και ευέλικτοι σε αυτά που παρέχουν στους πελάτες τους.

Ο όμιλος COBA είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι του και ορόσημο της πολιτικής του είναι η συνεχής επένδυση καθώς και η εμπιστοσύνη τόσο στην ανθρώπινη όσο και στην επαγγελματική τους ιδιότητα.


Ο Επαγγελματίας Σύμβουλος Υπηρεσιών

 • Επικοινωνεί με τους υποψήφιους πελάτες και προσδιορίζει τις ειδικές και γενικές επιθυμίες και ανάγκες που έχουν.
 • Μελετάει, επεξεργάζεται, αναλύει, προβλέπει και τελικά προτείνει τεκμηριωμένες λύσεις με βάση τους στόχους, τις απαιτήσεις και επενδυτικές ανάγκες του πελάτη.
 • Επεκτείνεται σε συγκεκριμένα target group ή αγορές και παρουσιάζει τις καλύτερες δυνατών προτάσεις με γνώμονα την διασφάλιση των συμφερόντων και την αρτιότερη εξυπηρέτηση.
 • Παρακολουθεί τις εξελίξεις των αντίστοιχων πεδίων και αναπροσαρμόζει τις επιλογές του προς όφελος των πελατών του.
 • Διατηρεί ζωντανή τη σχέση με τους πελάτες του και τους βρίσκεται πάντα δίπλα τους όταν τον χρειάζονται, εκτελώντας ταυτόχρονα κοινωνικό λειτούργημα.

Ταυτόχρονα ο επαγγελματίας σύμβουλος υπηρεσιών γνωρίζει άρτια τις υπηρεσίες του ομίλου COBA, διαθέτει την ανάλογη ικανότητα παρουσίασης χρησιμοποιώντας τεχνολογικά μέσα και γνωρίζει τον ανταγωνισμό, σεβόμενος τους δεοντολογικούς κανόνες του επαγγέλματος.


Εκπαίδευση του Συμβούλου Υπηρεσιών

Η εκπαίδευση που βιώνει ο συνεργάτης του ομίλου Coba ανταποκρίνεται σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα εκπαίδευσης που συμπεριλαμβάνει θεωρία αλλά και on the job training, διασφαλίζοντας έτσι την ομαλή εφαρμογή των εννοιών και case studies σε πρακτικό επίπεδο.

Ταυτόχρονα στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας εμπεριέχονται:

 • Κρατική πιστοποίηση από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 • Πιστοποιήσεις B.C.L. από το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικών Σπουδών.
 • Ατομικά προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σύμφωνα με τις ανάγκες εξέλιξης του κάθε υποψηφίου ώστε να αναδειχθούν και να αναπτυχθούν όλες οι ικανότητες του.
 • Επιδότηση διεθνώς αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και τίτλο επαγγελματικής καταξίωσης (The American College/U.S.A.) , εξειδικευμένο στα Χρηματοοικονομικά.
 • Κατευθύνσεις management με τη συνεχή και ατομική συνεργασία του manager της ομάδας στην οποία ανήκει ο υποψήφιος. Στο στάδιο αυτό η εκπαίδευση επικεντρώνεται στις ειδικές ανάγκες και τις ατομικές δυσκολίες που τυχόν εμφανίζονται.
 • Συχνή πληροφόρηση σε συνεργασία με το τμήμα Marketing, όπου ο μελλοντικός συνεργάτης λαμβάνει πληροφορίες και ενημερώνεται πάνω σε ειδικές υπηρεσίες, ειδικές αγορές, τον ανταγωνισμό, τη νομοθεσία και το φορολογικό σύστημα, τα νέα προϊόντα και κάθε συναφή πληροφορία και στατιστικές.

Κύκλος Σεμιναρίων.

 • Τεχνικές Πωλήσεων & Marketing
 • Νέες μέθοδοι επικοινωνίας και προσέγγισης
 • Διαπραγματευτικών Ικανοτήτων
 • Επαγγελματική συμπεριφορά και B2B συναλλαγές
 • Τεχνικές Παρουσιάσεων
 • Γνώσεις Ψυχολογίας Καταναλωτή και Αγοραστικής Συμπεριφοράς
 • Ανάπτυξη και Management
 • Πρόγραμμα Ανάπτυξης Διευθυντικών Στελεχών
 • Συνέδρια - Ημερίδες που διεξάγονται από διακεκριμένους εκπαιδευτές και managers με διεθνή αναγνώριση

Σταδιοδρομία - Επαγγελματική Εξέλιξη

Ο όμιλος εταιριών Coba έχει διαμορφώσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις και έχει δημιουργήσει τις κατάλληλες δομές, προκειμένου να συμβάλλει δυναμικά στην γρήγορη εξέλιξη των συνεργατών του.

Από τις ικανότητες και την αποδοτικότητα του Συμβούλου Υπηρεσιών εξαρτάται πόσο γρήγορα και σε ποιο στάδιο θα εξελιχθεί ιεραρχικά σαν Διευθυντικό Στέλεχος. Οι θέσεις αυτές προτείνονται σ αυτούς που διαθέτουν τα ειδικά γνωρίσματα του ηγέτη, έχουν ομαδικό πνεύμα, πρωτοβουλία, δυναμισμό και μπορούν να κατευθύνουν νέους συμβούλους υπηρεσιών.

Η ιεραρχική εξέλιξη ενός Συμβούλου Υπηρεσιών σε Διευθυντικό στέλεχος σημαίνει ταυτόχρονα και απόκτηση πρόσθετων οικονομικών κινήτρων καθώς και συνεχή εκπαίδευση σε αντίστοιχο επίπεδο.

Συγκεκριμένα το Career Path του δυναμικού Συμβούλου Υπηρεσιών προδιαγράφεται ως εξής:

ΔΟΚΙΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΟΚΙΜΟΣ UNIT MANAGER

UNIT MANAGER

ASSISTANT BRACH MANAGER

BRANCH MANAGER

GENERAL MANAGER


Αμοιβές - Παροχές - Επιβράβευση
Το όριο των αποδοχών είναι στο δικό σου χέρι!

 • Ο όμιλος εταιριών Coba στηρίζει τους συνεργάτες του από την αρχή μέσα από ένα εγγυημένο σύστημα σταθερών μηνιαίων αποδοχών ή ακόμη και δυνατότητα έμμισθων σταθερών αποδοχών. Στόχος αυτής της πολιτικής είναι η ομαλή ένταξη του νέου συνεργάτη καθώς και η διαμόρφωση των ιδανικότερων συνθηκών και προϋποθέσεων για ένα δυναμικό ξεκίνημα.
 • Το υψηλότερο σύστημα προμηθειών όπου η προσπάθεια ανταμείβεται με τον καλύτερο τρόπο, παρέχοντας όλα τα κίνητρα για αξιοκρατική και οικονομική εξέλιξη.
 • Ατομικό και Ομαδικό Bonus παραγωγικότητας. Οικονομικές αποδοχές μέσα από την επίτευξη των προσωπικών στόχων αλλά και έξτρα αποδοχές μέσα από την επίτευξη του στόχου της ομάδας.
 • Επαγγελματική Αναγνώριση και Καταξίωση μέσα από την παρουσίαση των ικανών συνεργατών σε συνέδρια ή περιοδικά.
 • Συμμετοχή σε ταξίδια παράλληλα με την επίτευξη των στόχων για λόγους αναψυχής ή εκπαίδευσης.
 • Ομαδική Ασφάλιση
 • Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα
 • Εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον που εμπνέει στον κάθε νέο συνεργάτη επαγγελματική ασφάλεια αλλά και πάνω απ΄όλα τη δυνατότητα να αναπτύξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ικανότητες και γνώσεις του.
 • Αξιοκρατική εξέλιξη

Στον όμιλο Coba διαμορφώνουμε Επαγγελματίες που αμείβονται ανάλογα


Γιατί Στον Όμιλο Coba

 • Ολοκληρωμένη και σύγχρονη εκπαίδευση για την ανάπτυξη της επαγγελματικής σας προσωπικότητας
 • Μοναδικά και ανταγωνιστικά προϊόντα για να υπάρχουν πάντα οι δυνατότητες ολοκληρωμένων υπηρεσιών, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στις συνεχείς μεταβολές της ελληνικής αγοράς.
 • Οργανωμένη προβολή κύρους της Εταιρικής ταυτότητας με διαφημίσεις, δημοσιεύσεις και έντυπα όπου προβάλλεται η εταιρία, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της.
 • Πεπειραμένα διοικητικά στελέχη για να υποστηρίζουν και να κατευθύνουν διοικητικά και τεχνικά το έργο σας
 • Γρήγορες και αποτελεσματικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών ώστε να αποδεικνύονται συνεχώς οι αρχές και τα πιστεύω του ομίλου COBA.
 • Μηνιαία οικονομική υποστήριξη για να ξεπεραστούν οι οικονομικές δυσκολίες του πρώτου καιρού και οι συνεργάτες της απερίσπαστοι να αφοσιωθούν στα επαγγελματικά τους καθήκοντα, εκπροσωπώντας επάξια το όνομα του ομίλου.
 • Συνεχή στήριξη στην ατομική προσπάθεια του κάθε συνεργάτη μας για προαγωγή και εξέλιξη.
 • Ταξίδια και δώρα για να εντείνει την ευγενή άμιλλα και να επιβραβεύσει ιδιαίτερα τους Συμβούλους Υπηρεσιών που διακρίνονται.
 • Επαγγελματικές συνθήκες εργασίας όπου ο εργασιακός χώρος είναι με τέτοιο τρόπο οργανωμένος και εξοπλισμένος ώστε να παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα για την ανάπτυξη των εργασιών των συνεργατών μας.
 • Με τη συνεχή υποστήριξη της γραμματείας η οποία φροντίζει καθημερινά για τη διοικητική υποστήριξη και εξυπηρέτηση των πωλήσεων.
 • Για την καινοτομική και πρωτοποριακή πολιτική που ακολουθεί και εφαρμόζει πρώτος ο όμιλος.
 • Για τη φερεγγυότητα και αξιοπιστία που συνδέεται με το όνομα COBA.
 • Για το ομαδικό κλίμα και το φιλικό περιβάλλον που έχει καταφέρει να δημιουργήσει και να διατηρήσει.

Αποστολή Βιογραφικών

 • E-mail: kariera@coba.gr
 • Fax: 210 7240315
 • Διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 35, Τ.Κ. 115 28