Μπόκας Consulting

Η Μπόκας Consulting έχει σκοπό την χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητάς σας. Τα τελευταία χρόνια πελάτες μας αξιοποίησαν αυτή την δυνατότητα και επένδυσαν στην επιχείρησή τους με πόρους από την ευρωπαϊκή ένωση και το ελληνικό δημόσιο.
Συγκεκριμένες επιδοτήσεις:

  • Δημιουργία, επέκταση, εκσυγχρονισμός χώρων διοίκησης και ανάπτυξης, εργασιών της επιχείρησης.
  • Εξορθολογισμός, εκσυγχρονισμός υπηρεσιών και διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης.
  • Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών.
  • Ανάπτυξη καινοτομιών (πολυμέσα, INFOKIOSK, εφαρμογή αποτελεσμάτων έρευνας κ.λ.π.)
  • Ανάπτυξη προϊόντων και εφαρμογών πληροφορικής
  • Ο νέος Αναπτυξιακός νόμος που αφορά επενδύσεις κυρίως στην περιφέρεια
  • Πρόγραμμα επιχορήγησης μεταποιητικών επιχειρήσεων.
  • Πρόγραμμα επιχορήγησης εμπορικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

Γενικος Διευθυντης
Βασίλης Μπόκας